Wszystkie
Tylko dostępne
Wszędzie
Wszędzie
Tytuł
Autor
Wydawca
Szukaj
Kategorie
Hit dnia
Koszty wysyłki
Koszty przesyłek pocztowych w księgarni NaszaSzkolna.pl
Biuro obsługi klienta
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10 - 18

w soboty
w godzinach 09 - 14
Telefontel. 43 826 34 44
Emailsklep@naszaszkolna.pl
F.H.U.VIP Ignacy Potapski jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małych księgarni".
 
 
F.H.U.VIP Ignacy Potapski jest beneficjentem programu własnego  Instytutu Książki "Certyfikat dla małych księgarni" 
 

Certyfikat dla małej księgarni 2023-2024 księgarnia kielce

 
 
Newsletter

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest:
  VIP FHU Ignacy Potapski
  Jana Pawła II 52
  Sieradz
  NIP: 827-144-81-13
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Miasta Sieradz
  pod nr 008082/98.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego NaszaSzkolna.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są podane w złotówkach i są cenami brutto (zawierają  podatek VAT).
 4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.naszaszkolna.pl
 5. Zamówienia realizowane są jedynie na terenie Polski.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Kupującego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 4. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest paragon lub faktura VAT.
 5. Od chwili złożenia zamówienia Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie tylko w dniu jego złożenia, w godzinach 10-16, od poniedziałku do piątku. Zamówienia składane w dni świąteczne oraz w soboty i niedziele można zmienić lub anulować wyłącznie w przypadający najbliższy, kolejny dzień roboczy. Aby anulować lub zmienić zamówienie należy kontaktować się pod numerem telefonu 43 826 34 44 bądź adresem e-mail: sklep@naszaszkolna.pl
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. W przypadku zamówienia z wybraną opcję przedpłaty, należność należy kierować na rachunek bankowy:

  BANK  PEKAO SA I O/SIERADZ
  86 1240 3275 1111 0000 2912 7898


III. Wysyłka

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji (czas od momentu złożenia zamówienia do wpłynięcia należności + czas dostawy).
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenia czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie sklepu.
 5. Koszt dostawy dla Kupującego zależy od formy zapłaty, wartości oraz wagi zamówienia.
 6. Istnieje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w momencie otrzymania przesyłki do rąk kuriera, tzw. za pobraniem, lub on-line - e-przelewem lub kartą. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie uzyskania przez sklep informacji od operatora o dostępności środków na zapłatę za towar.
 7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza. W razie stwierdzenia uszkodzenia czy niezgodności zawartości paczki z zamawianym towarem, Kupujący ma obowiązek zgłoszenia tego faktu kurierowi/listonoszowi - spisania stosownego formularza i niezwłocznego skontaktowania się ze sklepem.


IV. Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni, łącznie z wypełnionym formularzem zwrotu od momentu przyjęcia zamówienia. Formularz zwrotu musi być wysłany z towarem oraz drogą mailową na adres:
  VIP FHU Ignacy Potapski
  Jana Pawła II 52
  Sieradz
  e-mail: sklep@naszaszkolna.pl
 2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i będzie się nadawał do ponownej sprzedaży. Prosimy o dołączenie oświadczenia o zwrocie towaru wraz z podaniem nr konta bankowego, na który zostaną przesłane pieniądze za zwrócony towar.
 3. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 4. Zwrot wartości zakupionego towaru następuje z upływem 21 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.
 5. W każdym przypadku wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 6. Reklamacja towaru może nastąpić z następujących przyczyn:
  - Wady technicznej towaru
  - Niezgodności towaru z umową
 7. Towar reklamowany należy odesłać na adres:
  VIP FHU Ignacy Potapski
  Jana Pawła II 52
  Sieradz
 8. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji bądź uszkodzenia towaru koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy VIP FHU Ignacy Potapski nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 11. Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu  w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem NaszaSzkolna.pl w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.
 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.


V. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia towaru, w szczególności kolory okładek mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu.
 2. Sklep internetowy NaszaSzkolna.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu.
 3. W przypadku błędnej realizacji zamówienia Kupujący bezwarunkowo zobowiązany jest do zwrotu wszelkich świadczeń, których nie powinien był otrzymać zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 4. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w przypadku wyrażenia na to zgody podczas składania zamówienia, w innych celach marketingowych firmy VIP FHU Ignacy Potapski
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy VIP FHU Ignacy Potapski są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 
 6. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę VIP FHU Ignacy Potapski oraz Kupującego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą VIP FHU Ignacy Potapski a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. 
 8. Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów dostawy zawiera dział pomoc. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: sklep@naszaszkolna.pl bądź numerem telefonu 43 826 34 44
 9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.
Płatności
Dane kontaktowe
Naszaszkolna.pl
ul. Jana Pawła II 52
98-200 Sieradz
43 826 34 44
 
sklep@naszaszkolna.pl