Wszystkie
Tylko dostępne
Wszędzie
Wszędzie
Tytuł
Autor
Wydawca
Szukaj
Kategorie
Hit dnia
Koszty wysyłki
Koszty przesyłek pocztowych w księgarni NaszaSzkolna.pl
Biuro obsługi klienta
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10 - 18

w soboty
w godzinach 09 - 14
Telefontel. 43 826 34 44
Emailsklep@naszaszkolna.pl
Newsletter

Produkt

ZBIÓR ZADAŃ CHEMIA + BIOLOGIA NEIL A. CAMPBELL WITOWSKI
Ean:
Isbn:
Oprawa: pakiet
Ilość stron:
Wymiary:
Data wydania: 2013

 

Biologia 1. Edycja 2002 - 2013  - Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.Książka zawiera cały zakres materiału z biologii dotyczący problemów anatomii i fizjologii człowieka oraz genetyki, który należy posiąść w szkole średniej, aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. Zbiór (podobnie jak znane Zbiory z chemii) zawiera zadania na poziomie rozszerzonym jak też i na poziomie podstawowym.
Biologia 2. Edycja 2002 - 2013 - Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.Książka zawiera zadania otwarte z zakresu materiału z biologii dotyczące problemów roślin i zwierząt oraz ewolucjonizmu i ekologii, który należy posiąść w szkole średniej, aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. Zbiór (podobnie jak znane Zbiory, np.  z chemii) zawiera zadania na poziomie rozszerzonym jak też i na poziomie podstawowym.Chemia 1. Edycja 2002 - 2013. Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.

zawiera PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ : 
PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…), oraz moduły:

 • Budowa atomu a układ okresowy;
 • Wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • Przemiany jądrowe
 • STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),
 • PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d.
Chemia 2. Edycja 2002 - 2013. Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.

zawiera PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ 
Podstawy Chemii Fizycznej: 

 

 • Termodynamika chemiczna;
 • Kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • Reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień, pH, hydroliza i wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe…);
 • Teorie kwasów i zasad;
 • Reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • Podstawy elektrochemii (ogniwa, akumulatory, korozja, elektroliza);
Chemia 3. Edycja 2002 - 2013. Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.zawiera PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ : węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony,kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka,hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.
Chemia 4. Edycja 2002 - 2013. Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami dla kandydatów na Akademie Medyczne.zawiera ARKUSZE MATURALNE z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii (łącznie 11 arkuszów).

Pierwsze polskie wydanie ?Biologii? Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczychPrzygotowana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku (np. dotyczące tzw. człowieka z Flores, którego szczątki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w Indonezji).Motywem wiodącym publikacji uczyniono ewolucjonizm jako czynnik determinujący życie na Ziemi oraz naszą wiedzę na jej temat. Autorzy, największe światowe autorytety w dziedzinie nauk przyrodniczych, podkreślają rolę genetyki i badań molekularnych w zakresie rozwiązywania największych zagadek naszej planety. Postęp w genetyce i biologii komórki zmienia medycynę i rolnictwo. Neurobiologia i biologia ewolucyjna wpływają na kształt psychologii i socjologii. Nowoczesne modele ekologiczne pozwalają społeczeństwom na lepsze szacowanie skutków aktualnych problemów środowiskowych, takich jak na przykład globalne ocieplenie. Z tych i innych powodów nigdy dotąd nie było równie ważnego okresu do podjęcia studiów nad życiem ? czytamy we ?Wprowadzeniu?. Przyczyny i ewolucyjne uwarunkowania zjawisk są dla autorów publikacji istotniejsze aniżeli ich opisowe, encyklopedyczne ujęcie.Dzieło Neila Campbella i Jane Reece to od lat niedościgniony lider w dziedzinie wprowadzających podręczników do biologii, a także doskonałe źródło wiedzy dla maturzystów przygotowujących się na studia. Dbałość o precyzję sformułowań oraz pasja zespołu autorskiego uczyniły zeń najlepszy podręcznik do tego przedmiotu przez siedem kolejnych edycji. W najnowszym wydaniu współautorom udało się tchnąć nowe pomysły przy zachowaniu jednolitości i ponadczasowej wartości znakomitego tekstu.Książka jest perfekcyjna pod względem dydaktycznym. Proporcje między tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami i podsumowaniami a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, są tak dobrane, by zawartość podręcznika można było nie tylko zapamiętać, ale także zrozumieć ? przekonuje prof. dr hab. Jan Strzałko z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.Dzieło Campbella to najlepiej sprzedający się podręcznik biologii na świecie, którego do dziś sprzedało się ponad 7 milionów egzemplarzy. W przetłumaczonej na 17 języków i liczącej 1420 stron książce znalazło się 10 000 terminów. Wiedza w niej zawarta jest aktualna, a jej opis tak zbudowany, by pokazać czytelnikowi, że nauka jest procesem i polega nie tylko na gromadzenia faktów, ale przede wszystkim na stawianiu i weryfikacji hipotez, które nie są niezmienne ? dodaje prof. Strzałko.Tekst podręcznika ilustrują zdjęcia, schematy i wykresy, wyjaśniające trudniejsze do zrozumienia procesy i zjawiska biologiczne.

Cena: 309,00 zł
Cena sugerowana: 449,00 zł
Oszczedzasz: 140,00 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Płatności
Dane kontaktowe
Naszaszkolna.pl
ul. Jana Pawła II 52
98-200 Sieradz
43 826 34 44
 
sklep@naszaszkolna.pl